Komplexné právne poradenstvo rakúskej supine spločností pôsobiacich na realitnom trhu v CEE

Právne poradenstvo najväčšej slovenskej banke v oblasti konkurzov, reštrukturalizácií a správy a vymáhania pohľadávok

Komplexné právne poradenstvo výhradnému distribútorovi športovej hokejovej výstroje pre trhy SR a ČR

Komplexné právne poradenstvo slovensko-rakúskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, trvalo udržateľného rozvoja a energetickej efektívnosti

Komplexné právne poradenstvo produkčným spoločnostiam

Právne poradenstvo gastronomickej skupine v oblasti práva nehnuteľností a odberateľských vzťahov

Komplexné právne poradenstvo spoločnosti pôsobiacej v oblasti UX

Komplexné právne poradenstvo rakúskemu investorovi v oblasti developmentu

Komplexné právne poradenstvo spoločnostiam pôsobiacich v oblasti IT infraštruktúry

Komplexné právne poradenstvo distribútorovi chladiarenských technológií a poradenstva v oblasti potravinárstva