Oznam o zmene zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a s tým súvisiacou zmenou zákona o Obchodnom registri a vzniku povinnosti podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod spoločnosti do Obchodného registra.

Vážení klienti.


Read more