Kto zbiera Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je firma Zvara advokáti s. r. o., so sídlom: Nám SNP 1, 811 06 Bratislava, IČO: 46 547 878, zapísaná Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka:  79531/B.

Ako nás môžete kontaktovať?

Akékoľvek požiadavky ohľadne ochrany osobných údajov adresujte 

Telefonicky na čísle +421 2 4333 0261

alebo 

E-mailom na adrese office@zvarapartners.eu 

alebo

Písomne na adrese Zvara advokáti s. r. o., Nám SNP 1, 811 06 Bratislava

Aké osobné údaje spracúvame? Za akým účelom a na akom právnom základe? Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Takto to robíme : 

O akú službu alebo situáciu ide?Aké kategórie osobných údajov spracúvame?Aký je účel spracúvania OÚ?Na akom právnom základe spracúvame OÚAko dlho uchovávame OÚ
Návšteva webstránky www.zvarapartners.sk - súbory cookiesIP AdresaPrispôsobovanie zobrazovania obsahu webstránky Oprávnený záujem prevádzkovateľado uplynutia doby
Privátna zóna pre klientov na www.zvarapartners.skMeno a priezvisko, ulica a číslo, mesto, PSČ, krajina, e-mail, telefónne čísloPrístup k obsahu privátnej zóny a personalizovaný obsahPlnenie zmluvy a Oprávnený záujem prevádzkovateľado uplynutia doby
Zasielanie stanovísk a komunikácie s podobným právnym obsahomMeno a priezvisko, telefónne čísloZasielanie stanovísk k zákonom a zmenám v legislatíve a inej komunikácie s podobným obsahom klientom Zvara advokáti s.r.o.Oprávnený záujem prevádzkovateľa (oslovenie existujúcich a bývalých klientov)5 rokov odo dňa posledného dodania služieb

Komu sprístupňujeme osobné údaje?

Niektoré osobné údaje poskytujeme našim partnerom alebo prijímateľom vyplývajúcim zo zákona. Zároveň, Vaše osobné údaje v niektorých situáciách poskytujeme do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko).

V týchto prípadoch sprístupňujeme údaje týmto príjemcom : 

O akú službu alebo situáciu ide?Aké kategórie osobných údajov poskytujeme tretím stranám, resp. prijímateľom?Zoznam prijímateľov osobných údajovOznačenie tretej krajiny a organizácie pri prenose OÚ mimo EHP
Návšteva webstránky www.zvarapartners.sk - súbory cookies-

Rezervačný systém pre konferenčnú miestnosťMeno a priezvisko, e-mail Dexterity s.r.o. – prevádzkovateľ inštancie meetingovka.skedda.comSystém skedda.com je hostovaný v USA, viac o ochrane osobných údajov sa dočítate na https://support.skedda.com/en/collections/37147-legal

Aké sú Vaše práva pri ochrane osobných údajov?

Z EÚ naradenia GDPR respektíve zo Zákona 18/2018 Z.z. Vám ako dotknutej osobe vyplývajú práva pri ochrane osobných údajov a my ich všetky rešpektujeme. Pre uplatnenie svojich práv nás kontaktujte ústne, písomne alebo elektronicky cez kontaktné údaje uvedené vyššie. 

Súbory COOKIES

Na našej webstránke využívame iba najnutnejšie súbory COOKIES, ktoré stránka potrebuje na svoje správne fungovanie – tzv. Potrebné cookies. Funkčné Cookies, ktoré sa bežne používajú na zlepšenie Vášho zážitku pri návšteve nášho webu a hlavne, aby Vám bola ponúknutá personalizovaná a tá najsprávnejšia ponuku a zobrazenie informácií a produktov, sa aktuálne na webovej stránke nevyužíva.